Hej alla medlemmar och övriga med intresse för NV-didaktik!

Hej!

Först av allt vill jag tacka för förtroendet att bli vald till ordförande i FND. Pernilla Nilsson har gjort ett fantastiskt arbete och hållit i klubban i sex år. Nu tar jag över och jag hoppas att jag skall axla manteln på ett bra sätt. Vid min sida har jag en nygammal styrelse som säkrar både förnyelse och kontinuitet.

Jag vill också tacka alla som kom till FNDs konferens i Karlstad i november i fjol (http://www.kau.se/fnd-2014). Det var över 130 deltagare vilket är nytt rekord för FND-konferenserna! Av dem var ett trettiotal lärare från förskola, grundskola och gymnasieskola, vilket värmer hjärtat lite extra då ett av föreningens mål är att knyta skolan närmare forskningen. Intresset för konferensens tema ”modeller och representationer i naturvetenskaplig undervisning” var stort och det fanns en strimma att följa genom hela konferensen. Dessutom hade vi två andra parallella sessioner med andra intressanta teman. Nästa ort för konferensen blir Falun och Högskolan Dalarna kommer då stå som arrangör. Vi hoppas naturligtvis på minst lika stort intresse då!

Då vi vet att det ämnesdidaktiska centret inom naturvetenskap och teknik är under uppbyggande på Linköpings universitet kommer att av våra fokusområden under året vara att anknyta FND till detta center. Vi ser centret som en väldigt viktig länk för att synliggöra ämnesdidaktisk forskning inom naturetenskap och teknik för skolan. Därför vill vi att FND på något sätt kan anknytas till detta center.

Vi har under åren inte varit så bra på att ta in medlemsavgifter, men då vi är en helt ideell förening är det viktigt att göra detta så att vi har en bas för verksamheten. Vi kommer därför under våren att komma ut med påminnelse om detta, och ber er att stötta föreningen genom att betala medlemsavgiften på 200 kr.

 

Med vänlig hälsning

Niklas Gericke

Ordförande i FND